top of page

ຫ້ອງຮຽນກຸ່ມ

&

ກອງປະຊຸມ

ຖ້າເຈົ້າມີພື້ນທີ່ແລະນັກຮຽນ, ຂ້ອຍມີບຸກຄະລິກກະພາບແລະຄວາມມ່ວນທີ່ຈະຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່!

ຫ້ອງຮຽນກຸ່ມ ແລະກອງປະຊຸມແມ່ນມີໃຫ້ສຳລັບທ່ານສະຕູດິໂອ ຫຼືນັກຮຽນ. ພວກເຮົາເຮັດວຽກກ່ຽວກັບເຕັກນິກແລະ choreography, ສິ່ງທ້າທາຍພຽງພໍສໍາລັບນັກຮຽນ hardcore ທີ່ສຸດໃນຂະນະທີ່ບໍ່ເຄີຍປ່ອຍໃຫ້ນັກຮຽນຈົວຫຼືຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນໃດໆຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ. 

bottom of page